12/09/2013

Visiefilm Strijp-S

Strijp-S, voorheen de verboden stad in Eindhoven, is nog steeds in ontwikkeling. Het Klokgebouw is vrijwel volledig gevuld met vooral creatieve bedrijven. In de karakterstieke gebouwen Anton en Gerard aan de Torenallee hebben vele Eindhovenaren hun intrek genomen in de vele lofts.

Het Natlab is eind 2013 geopend en huisvest onder andere Plaza Futura. SAS-3 is ook steeds meer bewoond en de eerste contouren van het unieke woonproject Space-3 tegen het Strijps Bultje aan worden zichtbaar. En toch, er staat nog veel meer te gebeuren. Gebouwen zoals het Glasgebouw zullen nog verdwijnen, andere bouwwerken zullen verrijzen.

Deze ontwikkeling van Strijp-S kan natuurlijk niet zonder visie, zoals onderstaande visiefilm 2015 in beeld brengt.

Vergelijk hem met de visiefilm 2014 en let op de verschillen in bebouwing en aankleding:

Deze visiefilm is een update van de versie voor 2013: