Strijp-S in Eindhoven: van uitgaan tot uit eten.

Strijp-S, de verboden stad, is een voormalig bedrijventerrein van Philips middenin Eindhoven. Het omheinde gebied was niet vrij toegankelijk alhoewel dagelijks enkele duizenden mensen door de poorten gingen op weg naar werk en weer naar huis. Aan het einde van de 20-ste eeuw vertrok Philips langzaam uit de stad en volgden gesprekken over de herontwikkeling van het gebied.

De eerste concrete stappen daarvoor werden zichtbaar in 2004, toen het eigendom van het terrein voor een symbolisch bedrag overging aan Park Strijp Beheer B.V. Philips huurde aantal gebouwen nog tijdelijk terug, maar het overgrote deel van Philips vertrok blijvend. Het betekende de start van een transformatie waarbij het terrein langzaam is ontwikkeld tot een plek voor wonen, werken en recreëren.

Vanaf 2006 werden gebouwen gesloopt en kwamen er nieuwe bedrijven, met name in het Klokgebouw en het Glasgebouw. Deze laatste moet nog gerenoveerd worden. De gebouwen Anton en Gerard volgden pas later, met een vestiging van Seats2Meet en vele (kleine) bedrijven en uiteindelijk in 2013 de oplevering van de eerste loftwoningen.

Panorama Strijp-S
Panorama Strijp-S

Langs de zogenaamde TorenAllee waar Anton & Gerard en het Veemgebouw aan liggen is een wandelboulevard aangelegd met zes rijen gegaffelde platanen. Het Natlab is in de zomer van 2013 heropend met daarin Plaza Futura. Voor de bewoners is er genoeg horeca en sport mogelijk, al mist nog een supermarkt (dichtstbijzijnde bevindt zich op het Trudoplein) en komen er vragen over een pinautomaat.

Al met al is Strijp-S steeds meer de hotspot voor creativiteit en design, door het type bedrijvigheid en culturele initiatieven met de Dutch Design Week als duidelijk zichtbaar uithangbord. Met de komst van Vershal het Veem, vele restaurants en zelfs een Escape Room in een bus, naast de bekende namen als het Klokgebouw en meer is Strijp-S ook een mooi alternatief voor een avondje uit.

Escape room Strijp-S
Escape room Strijp-S: ontsnap uit een bus.

De naam Strijp-S verklaard

De naamgeving komt door Philips die de industrieparken deze typerende namen gaf. Strijp-S was het eerste, daarna volgde Strijp-T en Strijp-R. Een vierde in de rij zou Strijp-I heten: met de I de volgende letter in de naam van de wijk Strijp.

Vlieg mee over Strijp-S per octocopter